Délky not druhá část, nota s tečkou

Video Image

Spustit tuto lekci

Označit lekci jako

  • Doplňkových souborů 4
  • Otázek v kvízu 9
  • Délka videa 5:50

Minule to byla nota a pomlka celá, půlová a čtvrťová. Druhů not je ale více, proto jsem je rozdělil do dvou lekcí. Na začátku ti ukážu malou pomůcku s jablkem, jehož části se jmenují téměř stejně jako naše druhy not, když je začneš rozdělovat.

To stejné si pak můžeš představovat i u těch dalších a menších druhů not a vymyslet si nějaké rytmické cvičení.


Zpětná vazba je dostupná pouze pro registrované