Notová osnova, druhy not

Video Image

Spustit tuto lekci

Označit lekci jako

  • Doplňkových souborů 0
  • Otázek v kvízu 8
  • Délka videa 4:42

Kam se zapisují noty. Notová osnova nám pomáhá určit výšku tónu, ale jeho délka se určuje tím, jak ta samotná nota vypadá. Existuje několik druhů not a každý ten druh má jinou délku. To samé platí i u pomlk. Každá pomlka má svůj vlastní tvar, který trvá určitou dobu.

Šest dob.
Dvě doby.
Čtyři doby.
Jednu.
Dvě.
Čtyři.
Seznam hudebních nástrojů.
Nota, která má 8 dob.
Je to pět linek seřazených nad sebou (taky čtyři mezery) a píšeme do ní noty.
Tři.
Dvě.
Jedna.
Na pomlku se hraje a na notu hrát nesmíme.
Žádný rozdíl mezi nimi není.
Na notu se hraje a na pomlku hrát nesmíme.
Pět dob.
Čtyři doby.
Dvě doby.
Čtyři.
Dvě.
Osm.
Tři.
Dvě.
Žádná.

K této lekci nejsou žádné doplňkové soubory


Zpětná vazba je dostupná pouze pro registrované